Irányítók-wiki
Advertisement

A proletariátus a legalacsonyabb osztály egy társadalom hierarchiájában.

Az osztály tagjait proletároknak hívjuk. A proletár a latin proles (gyerek, utód) szóból ered.

Kik a proletárok ?[]

Karl Marx szerint olyan nincstelenek, tőkével, vagyonnal nem rendelkezők, akik kénytelenek a munkaerejüket a tőkéseknek bérbe adni megélhetésük érdekében. Ezen definíció alapján a társadalmat két rétegre oszthatjuk: tőkések és proletárok. Azonban ez a megfogalmazás idejétmúlt, a proletár fogalma nem ilyen egyszerű, vannak köztes osztályok is (polgárok, parasztok)

Az Ipari Forradalomtól, majd a Kommunista Kiáltvány megjelenésétől a munkásréteget értették alatta (részben helyesen, részben helytelenül).

A mai értelmezése alatt az állati létszintre lealacsonyított emberi haszonállatot értünk. Kizárólagos funkciói a munkavégzés, a "fogyasztás" és a szaporodás.

Jellemzők[]

A proletárok folytonosan a saját életfeltételeik biztosításával vannak elfoglalva, ezért másra nem marad érdemi mennyiségű idejük, energiájuk. Ebből következően egy "hazátlan" (fizikailag-szellemileg gyökértelen) massza válik belőlük.

Történelmi háttér[]

A Római Birodalomban jelent meg először ez a társadalmi osztály. Az államnak sem adófizetéssel, sem katonai szolgálattal nem tudtak hasznára válni, kizárólag csak az utódok nemzésével (innen a proles elnevezés). Amikor aztán elözönlötték a fővárost, ellátást követelve, megszületett a panem et circenses elve: a proletárok tömegélelmezése rossz minőségű, mennyiségi élelmezéssel (a korban és máig is jellemzően pázsitfűfélék magjaival), sekélyes, szellemi többletet nem kínáló szórakoztatása prolitáppal (a korban jellemzően cirkuszi műsorral) majd hadseregbe sorozása és hódító háborúkba küldése.

Ezt a módszert a modern hódító birodalmak is átvették, a proletárréteget szánt szándékkal felduzzasztották - részben szaporodással, részben a középrétegek proletárszintre alacsonyításával.

Proletarizálódás[]

Az Irányítóknak jól felfogott érdeke a teljes emberiség proletár létszinten tartása különböző eszközökkel (Végtelen háború, prolitáppal történő elárasztás, Kötelező oktatás, fogyasztói "kultúra" propagálása) és ennek a rétegnek a szaporítása (vö: Népességcsökkentési program). A proletarizálás módszereinek alapmechanizmusa a mesterségesen előidézett tudathasadás, azaz az emberi alsó tudat elkülönítése a felsőtől, majd a felső tudat lehető legteljesebb elnyomása. (Bővebben lásd: Disszociáció.) Ez a globális proletariátus szolgáltatja a megfelelő egyed-alapanyagot a Jemhadar-projecthez.

Külső hivatkozások[]

2012 Blog: "Világ proletárjai!"

Az örök proli és a civilizáció rothadása

Ö. A.: Ki a “proletár”?

Advertisement