Irányítók-wiki
Advertisement

NWO piramis

A New World Order, Novus Ordo Seclorum, vagyis "Új világrend" vagy "az idők új rendje" az Irányítók által kitűzött és mára (2012) jelentős részben megvalósított világrendszer, társadalmi berendezkedés.

Az NWO mindazonáltal nem végcél, csak egy kívánatos közbenső állapot az emberiség végső lezüllesztése felé vezető úton. Ezt azonban csak az Irányítók magasabb körei tudják, az alacsonyabb szintek számára az NWO maga a végcél.

A képen az Amerikai Egyesült Államok Nagy Pecsétje hátoldala látható, rajta a Novus Ordo Seclorum felirattal, és azt kísérő további szimbolikákkal. (Bővebben lásd: ott!)

Jelenségei, céljai[]

 • Globalitás, országhatárokat és nemzeteket, vallási és kultúrköröket figyelmen kívül hagyó gazdasági, politikai és "kulturális" (információs, vagy inkább adat-) hálózat, végső soron egy egységes világállam létrehozása, központi világkormánnyal; az emberek közötti etnikai és kulturális diverzitás megszüntetése.
 • Teljesen pénzcentrikus, a lehető legteljesebben félelemre és önzésre épülő társadalom.
 • A materialista és evolúciós világnézet általánossá tétele, az emberi élet értékének és általában az élet szentségének megszüntetése. (Távlati célja: a Borg-project.)
 • Beszűkült tudatú, távlatok felfogására képtelen, pillanatnyi impulzusok, vágyak által irányított egyének. (Távlati célja: a Borg-project.)
 • A hagyományok (nemzeti és kollektív) elpusztítása, téves színben feltüntetése vagy jelentésétől megfosztott kereskedelmi termékcsaláddá züllesztése, a történelem meghamisítása, elfelejtése.
 • Szexuális szabadosság, a család intézményének leépítése (ez nyílt célja volt a korai marxizmusnak is), a nőiség eszményének lezüllesztése majd megszüntetése, a nemek összemosása, homoszexualitás, nemi aberrációk népszerűsítése, tárgyak, gépek összekapcsolása a tudatalattiban a szexuális vágyakkal. (Távlati célja: a Jemhadar-project.)
 • Transzhumanizmus, a Homo Nuovo, új ember létrehozása, ennek elemei: A rasszok összeolvasztása "a szürke emberré"; ember-gép amalgám létrehozása az emberek virtuális függésének növelésével és az ember-gép közötti közvetlen, elektronikus interface (csatlakozás) kifejlesztésével. (Távlati célja: a Borg-project.)
 • Az elektronikus pénz kizárólagossá tétele.
 • Az egyének feletti lehető legteljesebb kontroll, a központi irányítás korlátlan rálátása az egyén életére. (Lásd: Mindent látó szem)
 • Az egyén teljes kiszolgáltatottsága, alapvető (testi, lelki, szellemi, szociális) létszükségleteinek központosított rendszerekhez kötése.
 • A sátánizmus és annak okkult szimbólumai iránti érdeklődés, fogékonyság növelése.
 • A kimondott szó, a beszélt nyelv erőtlenítése, roncsolása; szavak értelmének önkényes deformálása, a nyelvek összezagyválása
 • Eugenika, az emberiség génállományának mesterséges módosításával való kísérletezés. (Távlati célja: a Borg-project.)

Már a jelenben (2012) is tapasztalható tünetei[]

 • "Multicégek" (valójában nem multinacionális, hanem paranacionális, nemzeteken túli, globális cégek) túlnövése az államhatalmakon, uniformizált piaci arculatok és magatartások agresszív erőltetése, nyílt kihasználás, élősködés; az alkalmazottakat nyíltan, a "fogyasztókat" burkoltan emberalatti lényként, "drone"-ként kezelik.
 • Tisztességtelen piaci magatartásformák következmények nélküli, gátlástalan alkalmazása (pl. hazug, hipnotikus reklámok; selejtes áruk, mérgező élelmiszerek, kozmetikai szerek forgalmazása; devizahitelek és egyéb egyoldalúan módosítható szerződések; a versenytörvény semmibe vétele árudömpinggel, polcpénzzel és egyéb piaci erőfölénnyel való visszaélések által)
 • Hagyományok szerint élő, önellátásra is képes kultúrák, közösségek támadása, lejáratása, gazdasági vagy akár nyílt katonai agresszióval való asszimilálása
 • Nyugat-európai bevándorláspolitika szinte teljes hiánya, a "tolerancia" leple alatt Nyugat-Európa elárasztása afrikai, közel- és távolkeleti bevándorlókkal, a fehér ember kiszorulása, bekeveredésre buzdítása
 • Masszív agymosás a tömegmédián keresztül, NLP és egyéb tudatalatti programozási technikák, tömeghipnózis büntetlen használata az NWO minden egyes célkitűzésének elősegítésére; abnormális viselkedésminták normálisként és általánosként való feltüntetése filmekben és TV-sorozatokban
 • "Szexuális forradalom", szexuális szabadosság, fiatalkori promiszkuitás propagálása idősebb korban is, a nemi szerepek deformálódása; a tartós férfi-női kapcsolatok ellehetetlenítése érdekében masszív zeneipari tevékenység
 • Egyre masszívabb termékmennyiségű, egyre silányabb minőséget produkáló és fokozatosan egyre aberráltabb szexuális viselkedésmintákat propagáló pornóipar
 • az anyaság lekicsinylése és az anyai szerep minimalizálása illetve torzítása
 • az angol mint központi világnyelv erőltetése, összezagyválása a világ összes többi nyelvével, első sorban az Internet segítségével (többek között a Wikipédián és a Wikián is!)
 • Sátánizmust, sötét okkultizmust népszerűsítő médiatermékek (rockzene, könyv, film, TV-sorozat, játékprogram formájában)
 • A bűnöző életmódot és a kábítószerfogyasztást népszerűsítő zeneipari termékek, filmek, TV-sorozatok (ill. különösen egyes karakterek azokban)
 • Az Egyesült Államokban a készpénzhasználat "kriminalizálása", gyanússá tétele
 • Súlyos össztársadalmi virtuális függőség, Facebook-függőség, a Facebook használatának erőltetése, "elkerülhetetlenné" tétele, elkerülőinek (egyelőre csak burkolt) kriminalizálása ill. társadalomból való kirekesztése
 • A Verichip beültetésének egyelőre csak óvatos propagálása, az RFID technológiák előnyeinek és kényelmének egyre bátrabb hirdetése
 • Materialista és evolúciós dogmatika beágyazása gyermekek (ideértve: óvodás korú gyermekek) számára készült médiatermékekbe
 • A nagy történelmi világvallások kigúnyolása a tömegmédiában (érdekes módon a zsidó vallást kivéve)

NWO a nyilvánosság előtt[]

 • Bush_Sr._New_World_Order_Speech_Rare

  Bush Sr. New World Order Speech Rare

  idősebb Bush az NWO-ról (angolul)

  Első alkalommal 1990. szeptember 11-én, napra pontosan a 2001. szeptember 11-i merényletek előtt tizenegy évvel, beszélt nyíltan egy Új Világrend (New World Order) felépítéséről az idősebb George Bush egy nyilvános szónoklatában (lásd a videót). Ezt követően többször említette az NWO létrehozását hivatali ideje alatt, többek között egy évvel később, 1991. szeptember 11-én is tartott róla nyilvános szónoklatot. (Lásd még: 9-11 számkombináció) Később más amerikai politikusok is használták ezt a kifejezést, pl. Bill Clinton és Henry Kissinger.
 • Orbán Viktor 2012-ben már többször is nyíltan és hangsúlyosan használta az "Új világrend" kifejezést a jelen és a közeljövő kontextusában. [1]
 • Az Irányítók egyik alapvető technikájukat, a lefedést használták, amikor létrehoztak egy New World Order nevű rockegyüttest.

Létrehozásának tervei[]

Az alternatív médiában több népszerű elmélet/spekuláció is kering a jövőre nézve, hogyan akarják létrehozni az Irányítók az Új Világrendet, és ami fontosabb, hogyan kívánják legitimálni a rendszert Föld lakossága számára. Ezek szerint

 • az országokat egyre nagyobb gazdasági/politikai tömbökbe, ún. uniókba tömöríteni, amiket végül egyetlen globális szuperunióba egyesíteni (Lásd még: Globalizmus)
 • III. világháború által
 • Egy (hamisított) Földön kívülről érkező támadással (Lásd még:Globális 9/11)
Advertisement