Irányítók-wiki
Advertisement

Lefedésnek nevezzük azt a technikát, amikor valami (pl. egy szervezet, vagy annak tevékenysége) létezésének a tágabb értelemben vett nyilvánosság elé kerülését nem kívánatosnak tartó ismerői úgy titkolják el, hogy elvéve belőle és/vagy hozzá adva valamit meghamisítják azt, és egy ál-változatot hoznak mellé létre az eredeti, továbbra is valós változat megtartása mellett.

Lényege tehát az eredeti, valós dolog a közvélemény szeme elől történő eltakarása (lefedése - innen a megnevezés), valóságának elkendőzése, nevetségessé tétele, vagy igazi mivoltának más (egyértelműen jobb) színben való feltüntetése.

Példák az alkalmazására[]

A tömegtájékoztató eszközökön, és a szórakoztató-iparon keresztül[]

A tömegmédiában, illetve hollywoodban gyakran használatos, méghozzá aképpen, hogy egy valós összeesküvést annak megfilmesítésével (ál-változatának létrehozásával) tesznek a széles nyilvánosság előtt hiteltelenné, csupán filmbéli fantazmagóriává degradálva azt a közvélemény előtt, illetve cikkeken keresztül gyakorlatilag mindent leírva, de azt gyakran fikciókkal összemosva, konkrét érvek nélkül hivatali pozícióból nevetségesnek nyilvánítva, és ezáltal "összeesküvés-elméletnek" bélyegezve (bővebben lásd: ott).

Advertisement