Irányítók-wiki
Advertisement

Káin és Ábel

A Káini modell az a magatartásforma, amikor két fél (pl. két hadsereg, két párt, két cég, stb.) egymás ellen, egymás kárára küzd, a küzdelemből pedig a gyengébb erkölcsű kerül ki győztesen. (Lásd: Gresham-törvény)

A jelenség a bibliai Káinról kapta nevét. Jelenleg a globális társadalomban ez az uralkodó magatartásforma az élet minden területén: a gazdaságban, a politikában, a sportban, stb.

Jellemzői a:

  • mindenáron való győzelem (Vesd össze: „a cél szentesíti az eszközt")
  • az ön- és csoportérdekérvényesítés minden más szempont elébe helyezése
  • a magasabb erkölcsiséggel rendelkezők célzott felkutatása és kiirtása vagy lerontása a modell szerint funkcionálók szintjére

Ezzel a viselkedési mintával az emberiség hosszabb távon leépül, lealacsonyodik állati szintre. A mások rovására történő érdek-érvényesítés ugyanis az állatvilág jellemző viselkedés-modellje, nem az emberé. (Vesd össze: Darwinizmus)


Káin és Ábel története[]

Hunor és Magyar[]

"Hunor és Magyar" - i.e. VI. századi belső-ázsiai ábrázolás

A káini modell erkölcsi ellentéte Hunor-Magyar modell, ami az ún. háttárs-szellemiséget tükrözi. Ebben a modellben a harc egymásért folyik. Nem közvetlen érdekérvényesítésről szól, hanem arról, hogy a másik fél belül szunnyadó értékeit előhozza, és hogy az ellenfelet maga fölé emelje képességeiben és erkölcsiségében.

Az ilyen küzdelemnek nincs vesztese.

A modell társadalomban kimutatható következménye, hogy aki ezt a mintát követi, teremtő jellegű, fölfelé emelő munkát végez, ezzel is gazdagítva környezetét és közvetve önmagát.

Az egymásért vállalt küzdelem jegyében működő társadalomban nem a tömeguralom, hanem a magasabb elvek által irányított rend (idegen szóval „hierarchia", vagyis „szent uralom") határozza meg az egyének, illetve a kisebb-nagyobb közösségek egymáshoz való viszonyát. Az ilyen működésrendű társadalomban minden és mindenki ott és addig jut szerephez, ahol és ameddig a képességeit a legszerencsésebben, illetve legeredményesebben tudja kamatoztatni a köz javára. (Vesd össze: kommunizmus, mint a Hunor-Magyar modell paródiája)

Advertisement