Irányítók-wiki
Advertisement

Isten a világ számos vallásának és kultúrájának mitológiai rendszerében megjelenő, központi karakter, akit elsősorban a világ vagy a világegyetem teremtőjeként tartanak számon. Gyakori ismérvei, hogy örökkévaló, mindentudó, mindenható és tökéletes. Ezért gyakran a rend, az igazság és a jóság megjelenítőjeként hivatkoznak rá.

Hitviták[]

Paradoxonokkal teli teremtés, kontra eszkatológia[]

"Egyistenhit", és "többistenhit"[]

Az emberek a vallások között tévesen megkülönböztetnek egyistenhitű, és többistenhitű vallásokat aszerint, hogy szerintük melyik vallás hány Istent vall a világon, azaz hányat tart (látszólag) központi szerepben.

Valójában hívektől függetlenül az összes vallás tanításai egyszerre egyistenhitűek, és többistenhitűek - a téves szétválasztás annak a ténynek a figyelmen kívül hagyásából ered, hogy a vallások eltérő hangsúllyal foglalkoznak a kozmikus, első, és egyetlen ősi Istennel, a Mindenek Forrásával (aki egyúttal a Mindenek Végcélja is - vesd össze: Alfa és Omega), és az ő általa teremtett minden további (kis)istenekkel, istenségekkel. Azokat a vallásokat, ahol a kozmikus Istenre fordul kiemelt figyelem (de a (kis)istenségekre is találhatunk utalásokat), tévesen egyistenhitűnek, míg amelyekben nagy figyelem a (kis)istenekre fordul (de a kozmikus Istenre is találhatunk utalásokat), tévesen többistenhitűnek nevezik. A legtöbb esetben még a vallásos emberek is ehhez a nézetrendszerhez tartják magukat, és állaspontjukon nem hajlandóak változtatni (vesd össze: Sötét tudás), pedig a vallások mélyebb, a hívek hitvilágától mentes vizsgálatából kiderül, hogy ez a megosztó megközelítés egy félreértésen alapul, és valójában teljesen alaptalan.

Magyarázat vallásonként[]

  • A keresztény vallás látszólag csak a kozmikus, ősi Istennel foglalkozik, aki egyedül a Földön teremtett életet, de a Biblia jól érezhetően megkülönbözteti tőle, vagyis az Atyától a mindössze helyi, földi teremtésben résztvevő kisistent, akit következetesen Úrnak nevez, és nem azonos a kozmikus Istennel, az Atyával - ez a legtöbb keresztény hívőnek nem tűnik fel, pedig az összeegyeztethetetlenség nyilvánvalóan kitűnik a Bibliából. Az Úr méghozzá a "zsidók istene", akivel az Ószövetségben nekik köttetett szövetségük - az Újszövetség viszont nem a földi, hanem a kozmikus Istennel "kötött szövetséget" közte, és az emberiség között Jézus Krisztus által (noha a szövetkezés fogalma a kozmikus Istennel már képzavarhoz vezet - a megtérés a kozmikus Istenhez megfelelőbb fogalom lenne). A Biblia ezen felül nem foglalkozik a kozmikus teremtésben a Földén kívüli teremtés(ek)-vel, de a kozmikus Istenre való kiutalással sejteti, hogy hasonló, helyenkénti teremtések az egész univerzumban lehettek, és a Naprendszerbeli élet csak egy a sok közül. (Bővebben lásd: Biblia!)
Advertisement