Irányítók-wiki
Advertisement

A hierarchia elnagyolt szerkezete

Az "Irányítók" egy összefoglaló név mindazokra a személyekre (valamint tágabb értelemben intézményekre, társaságokra), akik a világot a háttérből irányítják, tehát a tömegmédiában vagy nem jelennek meg, vagy ha igen, valós szerepükről a nagyközönséget nem tájékoztatják. Az Irányítók a politikai hatalom (látszólagos hatalom) szintje fölötti szinten létező döntéshozók és végrehajtók, akik elsősorban a gazdasági hatalom (valós hatalom) birtoklása által, multihidraulikus diktatúra kiépítésével váltak a Föld teljhatalmú irányítóivá (innen a név). Az Irányítók egy exkluzív hálózatba szerveződnek, melynek tagjai nem választhatóak és nem leválthatóak, valamint kizárólag a hálózat hierarchiájában felettük álló személyeknek és társaságoknak felelősek tevékenységükért, az irányítottaknak nem. Őket tartjuk az Új világrend atyjainak is - bár ezt sokan tévesen az Irányítók végcéljaként tekintik, számukra az valójában csak egy kívánatos közbenső állapot az emberiség végső lezüllesztése felé vezető úton.

Az "Irányítók" kifejezést Szemrád Nándor kezdte először használni publikációiban, majd később terjedni kezdett, többek között Alex Jones is átvette a kifejezés angol megfelelőjét (Controllers).

Az Irányítók jelentős része emberi testbe leszületett atlantiszi.

Terminológia[]

Az Irányítókat sokféle néven emlegetik: pl. "háttérhatalom", "a Hálózat". Ők maguk is használják angol nyelvterületen a "The Network" kifejezést, valamint a "The Brotherhood", "The Neighbourhood", "The System", "The Cabal", "The Matrix", "Freedom Train", stb. kifejezéseket. Sokan tévesen "Illuminátusoknak" nevezik őket - valójában az Illuminátusok, bár igen nagyhatalmú szervezet, mindössze egy titkos társaság a hálózaton belül. Mind alattuk vannak szintek - pl. a Szabadkőművesség, melynek alacsonyabb fokozatai már összeérnek a látható-látszólagos politikai hatalommal - mind felettük.

Történetük[]

Az Irányítókra jellemző törekvések már az első civilizációk megjelenésével megszülettek. Az íratlan történelemben, a mesék, mítoszok világában, mint az alvilág képviselői vagy a teremtő (Isten) ellenfelei vagy azoknak szolgái jelennek meg.

A legkülönbözőbb teremtésmítoszok szerint a teremtés határozottan több szinten történik. Az első teremtési hullámban az ember mint öntudatlan lény kerül létrehozásra, majd a teremtő, vagy/és a teremtő szolgája, alárendeltje az embert ön-én tudatára ébreszti.

Az ön-én tudatra való ébresztéskor jelenik meg az Irányítói törekvés, mely nem más mint a fizikai és szellemi szabadság korlátozása, végső soron a totalitárius befolyás minden ember felett.

A legrégebbi írott forrásokban, a Sumér történetekben pld. Enki és Enlil, az Anannuki-k két vezetője csap össze a teremtésben, ahol Enki a bölcsesség, a kígyó és az örök élet tulajdonságaival rendelkező teremtő adományozza az embernek a tudást, míg [Enlil] ezt szeretné megakadályozni, majd később elvenni az emberektől.

Így az Irányítók első nevesített őse valószínűleg Enlil, akit a későbbiekben sok néven tiszteltek. Így azonosították Ea, Ei, Éi, Éli, Melek, Ta'us, Baal, Baál, Beel, Beel-ze-bub, Elohim, Jahveh és a Sátán személyével is.

Egyes mondákban Abram a későbbi Ábrahám mestere, aki Nimród próbái után menekül Egyiptomba.

Az írott történelemben az Irányítók érdekeit szolgáló titkos szervezetek, vallások száma folyamatosan bővült. Mivel titkosak, ezért egy-egy társaságról soha nem lehet tudni, hogy működik, megszűnt vagy csak átalakult. Egyes beszámolók szerint pl. a Sarmoung testvériség 1950-ben még működött, és a yezidik most is létező népcsoport. De céljuk megmaradt, és ezzel egyetemben valószínűleg központi irányítás alatt működnek, melynek vezetői elképzelhető hogy csak részben emberek, vagy az emberi fajtól teljesen idegen lények.

Az irányítók által létrehozott, irányított szervezetek.

Az irányítók feltételezhető hatalmi kiterjedése a III. évezred elején


Első történelmi megjelenésük Kr.e. 2500-ra tehető, mikor a Babiloni alapítású Sarmoung testvériséggel a titkos rendek formája kialakult.

Kr.e. 2000-1000 A Rózsakeresztes rend alapulása Egyiptomban

Kr.e. 1000-500 A Dionüszosz kultusz megjelenése, a |zsidó kabbala kifejlődése

Kr.e 500 – Kr. u. 500 Nagy vallás és szekta alapítások

Kr u. 400 Order of Comacine

Kr.u. 400- 700 A "modern" Rózsakeresztes rend, a szuffik, katharok megjelenése

Kr. u. 1000 Assanikok és a Johanniták megjelenése

Kr. u. 1099 Priory of Sion (lásd még: Zion)

Kr. u. 1118 Keresztes lovagrend alapítása

Kr. u. 1215 Inkvizíció létrejötte

Kr. u. 1348 Order of Garter

Kr. u. 1408 A Sárkány rendjének létrejötte

Kr. u. 1588 New Forest Witches

Kr. u. 1606 Virginia társaság

Kr. u. 1628 Plymouth Colony

Kr. u. 1646 Angliában megnyitják a kőműves páholyokat, a szabadkőművesség kezdete

Kr. u. 1658 Megnyitják az első amerikai páholyokat

Kr. u. 1694 Pennsylvániában megalakul az Order of Pietist

Kr. u. 1717 Angliában megalakul az angliai nagy páhogy és a druidák rendje

Kr. u. 1721 Az első francia páholy alakulása

Kr. u. 1750 A Flagellants és Skopski megalakulása Oroszországban

Kr. u. 175~ A Hell Fire Club alapítása

Kr. u. 176~ A Ritus alapítása

Kr. u. 1768 Az illuminátusok megjelenése

Kr. u. 1771 A Francia nagypáholy alapítása

Kr. u. 1775 Az illuminátusok előszervezete az Order of Perfectibilish alapulása

Kr. u. 1803 Szent Péterváron létrehozzák a Martinism-ot

Kr. u. 1808 Újraélesztik a temlomos lovagrendet

Kr. u. 1828 Ellenkőműves szekták alapítása

Kr. u. 1858 Hermetic Brotherhood of the light

Kr. u. 186~ Nagy fehér testvériségTeozófiai társaság

Kr. u. 1900 Ordo Templi Orientis

Kr. u. 1902 International Order of CoFreemasonry

Kr. u. 1911 Black Hand Society

Kr. u. 1954 első Bilderberges találkozó

Kr. u. 1960 A P2 Lodge alapítása

Kr. u. 1984 A templomos rend újjáélesztése Franciaországban

Az Irányítók és a sátánizmus[]

Hivatkozások[]

A 2012 Blog az Irányítókról

Advertisement