Irányítók-wiki
Advertisement

Az információs-háború az Irányítók és az emberek között zajló, korunk (XXI. század) legmeghatározóbb háborútípusa, melynek több vonatkozása is van.

Az 'információs-háború' fogalma Alex Jones-tól származik, aki honlapjának címéül is ezt adta angol nyelven (Infowars.com).

Az információs-háború, mint befolyásolás[]

Ebben a vonatkozásában az Irányítók részéről az emberiség befolyásolására, irányítására, az emberiség részéről pedig annak visszaszorítására, és az Irányítók viselt dolgainak leleplezésére, a megtévesztett emberek igaz tájékoztatására irányul. Ez a háborútípus hatékonyabb az Irányítók számára, mint az ezelőtt próbáltak, mivel nem jól felfogható eszközök (pl. fizikai erőszak, vagy törvények hozása) révén megy végbe, hanem láthatatlanul, az emberek elméjét, és az emberiség kollektív tudatát célozva.

Ennek alapja, hogy az emberek bizonyos (igaz és hamis) információk szüntelen hangoztatásával, illetve elhallgatásával ("amiről nem tudnak, az számukra nem létezik"-alapon) közvetlenül a világképük észrevétlen befolyásolásán keresztül egy adott szellemi (pl. proletári) szinten tarthatóvá, és ezáltal közvetetten irányíthatóvá tehetők. (Vesd össze: Kollektív amnézia)

Az Irányítók meghatározó információ-szelektáló eszközei, technikái[]

  • Az ún. fősodratú (mainstream) médiák birtoklása, közvetett irányítása
  • Nagy mennyiségű, ún. prolitáp terjesztésével, televíziós programokkal(!) (Lásd: Filmipar, Hollywood, NLP, stb.) kollektív disszocializálódás létrehozása
  • Tudományos elfogultság, és objektivitásának hazug hangsúlyozása
  • Cenzúra
  • Központosított kötelező oktatás
  • Szerzőijogi fasizmus
  • Kompartmentalizációra épülő "társadalmi" rendszer
  • Fogalmak összekeverésével, adott dolgokra helytelen fogalmak használatával hamis érvrendszer felépítése, és annak átragadása az átlagemberekre (pl. 'összeesküvés' és 'összeesküvés-elmélet' összekeverése, összemosása)
  • Igazság mellé hazugság keverésével az igazság elferdítését, illetve hazugság mellé igazság keverésével a hazugság felértékelését, szimpatikusabbá tételét érhetik el. Vesd össze: "Minden hazugság alapja igazság"
"Ki tudhatná jobban, mi a valóság, mint az, aki manipulálja?"
(Kovács András Péter)
"Ez egy háború az elmédért"
(Alex Jones)
"Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Timesnak, a Time Magazinnak
és más nagyszerű kiadványoknak, amelyek igazgatói részvettek találkozóinkon,
és tiszteletben tartották titoktartási fogadalmukat, majdnem negyven éven át.
Lehetetlen lett volna számunkra terveink kibontakoztatása a világ számára,
ha ki lettünk volna téve a nyilvánosság reflektorfényének ezen évek alatt.
De a világ most kifinomultabb és jobban felkészült, hogy meneteljen
a Világkormány felé.
Az értelmiségi elit és a világbankárok nemzetek feletti legfelsőbb hatalma
biztosan többre becsülhető, mint a nemzeti önrendelkezés,
amit az elmúlt évszázadok során gyakoroltunk."
(David Rockefeller beszéde 1991. júniusában,
a németországi Baden-ben rendezett Bilderberg-találkozón)

Védekezés, ellenállás[]

Az átlagemberek főleg az "Információs robbanás" óta, nagy részben az Internet segítségével kaptak nagy lehetőséget az Irányítók ezen háborúban elért sikereinek visszaszorítására, és eredményeinek visszafordítására. (Lásd pl.: Irányítók-wiki)

Az információs-háború, mint megfigyelés[]

Ebben a vonatkozásában a világban zajló események köré szerveződő kifejezett információ-gyűjtésről, és azok adatbázisokban történő rendszerezéséről beszélünk a megfigyelés, illetve a megszerzett információkkal való, sajátos érdekek menti visszaélés jegyében. Az Irányítók egyik feltett szándéka mindennek a látása a világon, melyet nagyrészt titkosszolgálati, és híreszerzési szervekkel biztosítanak maguknak, illetve azok eszközeivel, azon belül is legfőbbképp technológiával. Az információkkal való visszaélés bárkivel (nem csak az átlagemberekkel), akár intézményekkel, vagy egész országokkal (stb.) szemben is megtörténhet nyílt (felvállalt), vagy burkolt (felvállalatlan) módon - történjen az megfigyelés, zsarolás, megfélemlítés, figyelemelterelés, vagy bármi más céljából. (Vesd össze: összeesküvés-elmélet (fogalom))

"Az információ hatalom."

Az illegális, titokban folytatott információ-gyűjtés több szinten is zajlik. Az egyes kémszervezeteket, titkosszolgálatokat felülmúlva több mulitnacionális szervezet és cég is indított már útjára olyan nyilvános weboldalakat, amelyek különféle hasznos funkciók kínálásával, a közhasznúság leple alatt képesek globálisan, kategorizáltan regisztrálni a világ információit (személyeket, ténykedéseiket, megfogalmazott gondolataikat, hovatartozásukat, a világi eseményekben való résztvételüket, magukat a világi eseményeket, stb.), pl.: a Google, vagy a Facebook, de akadnak ezeket is túlszárnyaló, ám már ténylegesen csak a háttérben folyó projektek: pl. az NSA (mely ténykedéseinek - többek között Edward Snowden munkásságának köszönhetően - 2013-ban látszólag nagyfokú lelepleződése küszöbén állunk), vagy az Echelon-rendszer.

Kapcsolódó írások[]

  • A 2012 Blog az információs-háború módszertanának elméleti lényegéről: "A világról szóló ismereteid 99.99%-át más emberektől nyered különböző kommunikációs csatornákon át. A tudásod 99.99%-a valójában tehát HIT, hogy az embertársaid azért osztják meg veled a tudásukat, mert ily módon hatékonyabban tudunk kooperálni egymással a sikeres lét érdekében. Még az olyan triviális igazságok is, mint hogy a Föld gömbölyű, ezen alapulnak - hacsak nem utaztad körbe ténylegesen. Az emberek közötti információáramlás redundáns: egy adott csomópontból származó információ jár körbe közöttünk. Egy információ pedig akkor hiteles számodra, ha a "forrás" hiteles, ez a "forrás" pedig: az a csomópont, ahonnan kaptad, és nem a kiindulási csomópont. A kiindulási csomóponttal általában nem vagyunk tisztában; ha az egyetemen egy plutónium-izotóp tulajdonságairól tanulsz, nem törődsz vele, hogy az ismeretet melyik kutató szerezte meg, a professzor és a mögötte működő intézmény hitelébe vetett bizalom elég. Ha egy gráfként rajzoljuk fel az emberek közötti információáramlást, megkapjuk azokat a személytelen intézményrendszereket, amelyeket a gráfon belül zárt egységként bekarikázhatunk, és a karikákra ráírhatjuk, hogy AUTHORITÁS. Ha a karikák közül elég sokba behelyezünk egy olyan csomópontot, amely forrásként működik és mi irányítjuk, viszont maga a csomópont a kívülállók számára ismeretlen, akkor gyakorlatilag mi irányítjuk azt, hogy mi igaz, és mi hamis - és mivel a valóságot az emberek értelmezési szűrőkön keresztül vizsgálják, még olyasmit is el tudunk hitetni velük, ami ellentmond a személyes tapasztalatuknak." [1]
Advertisement