Irányítók-wiki
Advertisement

Az Illuminátusok név alatt ma egy ismert, de titkosan működő, kormányok és nemzetek felett álló, zárt társaságot értünk. Az Irányítók hatalmi hierarchiájában a Szabadkőművesség felett helyezkednek el, a legmagasabb szintű titkos társaságként - az Illuminátusok felett már reguláris szervezetek nincsenek a hierarchiában, csak speciális bizottságok (pl. 78-ak tanácsa) és egyéni "méltóságok" (pl. Grande Mother of Darkness vagy Rex XO). Tagjai között találhatók a világ 13 leggazdagabb és legbefolyásosabb családjának tagjai (az ismertebbek : Rothschild, Rockefeller, illetve egyes vélemények szerint a brit királyi család is).

Az Illuminátusok az élet különböző területein törnek befolyásuk erősítésére a kulcspozíciókba ültetett embereiken keresztül:

Illuminátus hierarchia

 • Politika-államirányítás
 • Gazdaság
 • Harcászat
 • Tudományok
 • Média
 • Kultúra
 • Oktatás
 • Szervezett bűnözés

A társaság célja az Új világrend létrehozása: a Földön minden országhatár, vallás és kormány eltörlése, majd egyetlen országba való integrálása, és ennek a világállamnak a társaság tanai szerinti irányítása.

Az Illuminátus a latin iluminatus szóból ered, jelentése: fel- vagy megvilágosodott, mai is használatos az illuminált szóval.


A Rend története[]

Adam Weishaupt

A történelemben eddig legalább négy társaság nevezte magát Illuminátusoknak, a legutóbbit a szabadkőműves Adam Weishaupt alapította 1776. május 1.-jén a bajorországi Ingolstadtban. Adam Weishaupt módos, kikeresztelkedett zsidó családból származott, kánonjogot tanult az ingolstadti egyetemen, majd egy hirtelen pálfordulással kormány- és egyházellenes nézetek terjesztésébe fogott. Tanulmányozta az okkultizmust, végül egy szervezet megalapítását vette a fejébe, ami egyesíti a többi okkultista eszmék hívőit, és egy új világrendet hoznak létre. A Tökéletességre Törőknek, vagyis a Bajor Illuminátusoknak nevezték magukat.

A társaság egyre növekvő kormány- és egyházellenessége, térnyerése szemet szúrt a bajor fejedelemnek, aki rendelettel betiltotta a titkos társaságokat, Weishauptot pedig száműzték az országból, de ezzel csak annyit értek el, hogy az Illuminátusok még rejtettebben, titkosabb keretek között működjenek tovább.

A társaság működése során magába olvasztotta a Carbonarikat és a Rhodistákat és döntő befolyást szerzett az olasz maffia, majd a szabadkőművesség egésze felett (ezáltal lett a világ legnagyobb hatalmú szervezete).


Működése[]

Elméletek[]

Egyes elméletek szerint az utóbbi 200 év legnagyobb történelmi eseményeit a Rend befolyásolta a saját érdekeinek megfelelően. Többek között:

 • A Nagy Francia Forradalom
 • Napóleon hatalomra segítése és finanszírozása
 • Amerikai Egyesült Államok megalapítása
 • Amerikai Függetlenségi Háború, Amerikai Polgárháború
 • I. Világháború
 • A Szovjet-Unió megalakítása
 • II. Világháború
Advertisement