Irányítók-wiki
Advertisement

Dr. Drábik János

Dr. Drábik János (született Budapest, 1938. június 9.) jogász, közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője

Életrajz[]

1938. június 9.-én született Budapesten. Csellistának készült. Zenei tanulmányait a budapesti Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában és Zenei Gimnáziumban végezte Banda Ede növendékeként. Ugyanitt érettségizett 1956-ban. Kéztörés miatt azonban pályaváltoztatásra kényszerült. 1960-ban fejezte be tanulmányait az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, 1968-ban pedig az ELTE Bölcsész Karán, ahol filozófiát tanult. 1971-ben ügyvédi-jogtanácsosi vizsgát tett, előzőleg pedig a MUOSZ Újságíró Iskoláját is elvégezte.

1979 novemberéig különböző jogi, szerkesztői és államigazgatási munkakörökben dolgozott. Amerikába történő távozását megelőzően az ERBE jogi osztályát vezette. A New York University-n folytatta tanulmányait és 1981-ben bejegyzett jogtanácsos lett New York Államban. 1983-ban Münchenbe került a Szabad Európa Rádióhoz, ahol Kézdi Pál néven számos műsort írt és szerkesztett. Sorozatot írt többek között a sztálinizmusról, az amerikai alkotmányról, a neokonzervativizmusról, a Szovjetunió történetéről. Öt éven keresztül szerkesztette a világgazdasági magazint, és a demokratikus intézmények működését elemző “Nyugati Úton“ c. programot. 1989. februárjában a Szabad Európa és a Szabadság Rádió elnöke a “Superior Performance Award” kitüntetésben részesítette az 1988-ban nyújtott teljesítményéért, elsősorban az amerikai alkotmányról készült 32 részes sorozatáért.

1983-tól aktívan részt vett a müncheni Széchenyi Kör tevékenységében, ahol több előadást is tartott. 1993-1998-ig a Széchenyi Kör titkára volt. Rendszeresen írt a Münchenben megjelenő Nemzetőr c. lapba, és más magyarországi napi- és hetilapokba. Tanulmányait több folyóirat is közölte. Az 1999-ben megindult Leleplező c. könyvújság főmunkatársa, jelenleg a folyóirat főszerkesztő-helyettese. Rendszeresen tart előadásokat az emberközpontú társadalom, a demokrácia és a pénzrendszer összefüggéseiről. Alapító tagja a 2000. áprilisában megalakult “Összefogás a Fennmaradásért Szövetség”-nek, amelynek célja a magyar föld megőrzése, és Kert-Magyarország feltételeinek megteremtése, Magyarország gazdasági ás pénzügyi szuverenitásának a visszaállítása, a résztvevő demokrácia megvalósítása, a népszavazás hatáskörének kiterjesztése, valamint a pénznek a nemzet alapvető fontosságú közintézményeként való kezelése.

Eddig tizenkét könyve jelent meg. 2002-ben a Miért kellett meghalnia a három Kennedynek? c. könyvet az Uzsoracivilizáció első kötete követte, amely 2003-ban kiegészült az „Uzsoracivilizáció II. és az Uzsoracivilizáció III. kötetekkel. Az Uzsoracivilizáció köteteiből már több kiadás is elfogyott és folyamatban van kiadása angol nyelven. 2004-ben jelent meg a Tudatmódosítás, amely az agyműködés befolyásolásának veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az egy központból irányított világrendszer létrejöttének folyamatát elemzi az Új világrend? Világzsákutca c. tanulmánygyűjtemény. 2005-ben 1956 – A magyarok harmadik útja címmel jelent meg könyve, amelyben a kiutat keresi a kommunizmus és a pénzuralom zsákutcájából. A pénz diktatúrája c. kötet szintén 2005-ben rámutat, hogy milyen haszonnal járna a közpénzrendszer visszaállítása. A 2006-ban megjelent Világdemokratúra című könyvében részletesen taglalja, hogyan tette lehetővé a világdemokratúra (az Irányítók) rendszerének globális térnyerését a hitelpénz-monopólium agresszív terjeszkedése. 2007-ben az Orwellia című művében mélyrehatóan elemezte századunk igazi szuperhatalmát, a pénzimpériumot, a világ leghatalmasabb uralkodó csoportját. Ezt követően került az üzletekbe Az emberközpontú világrend és 2008 novemberében az Örvénylés c. munkája. Jelenleg a nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia összefüggéseivel foglalkozó szakmunkán dolgozik.

Drábik János 1997-től 2000. márciusáig a Németországban működő magyar egyesületek, a BUOD elnökségének a tagja, 1996-tól az MVSZ választmányába is beválasztották, ahol Dél-Németországot képviselte. Az 1998-s parlamenti választásokon a KDNP képviselőjelöltje volt Budapest 1. számú választási körzetében. 2004 márciusa óta a magyar történelmi alkotmány jogfolytonosságának a helyreállításáért küzdő Magyar Nemzeti Bizottmány egyik szóvivője. 2008-ban a Független Újságírók Szövetsége elnökségének tagja.

Nős, felesége vegyész, tudományos kutató.

Könyvei[]

 • Uzsoracivilizáció - I. kötet (2002)
 • Miért kellett meghalnia a három Kennedynek? (2003)
 • Uzsoracivilizáció - II. kötet (2003)
 • Uzsoracivilizáció - III. kötet (2003)
 • Tudatmódosítás (2004)
 • Világzsákutca (2004)
 • 1956 - A magyarok harmadik útja (2005)
 • A pénz diktatúrája (2005)
 • Édesanyánk (2005)
 • Világdemokratúra (2006)
 • Orwellia (2007)
 • Az emberközpontú világrend (2007)
 • Örvénylés (2008)
 • Válság és valóság (Bogár László és Varga István társszerzőkkel, 2009)
 • Korszakváltás (2009)
 • A sötét újkor (2010)
 • A kiválasztottak (2011)


Bírálata[]

Posta Imre több ízben szabadkőművesnek nevezte. Annyi mindenképpen kijelenthető, hogy kapcsolatban áll az ügynöki múlttal gyanúsított Tőke Péterrel, illetve Dr. Torgyán Józseffel, aki 1998 és 2001 között maga is az Irányítók kiszolgáló személyzetéhez tartozott.


Külső hivatkozások[]

Advertisement