Irányítók-wiki
Advertisement

Cionizmusnak nevezzük azt a zsidó gyökerű nemzeti mozgalmat, ami a történelmi Izrael területén egy zsidó ország alapítását, és a világon szétszéledt zsidó emberek összegyűjtését szorgalmazza, továbbá a zsidó közösségek és érdekek védelmét a világ más országaiban. A cionizmus követőjét cionistának hívjuk.

A megnevezés a cion (Sion) szóból ered. Cion Jeruzsálem egy erődítménye volt, amit le is romboltak a zsidók miután elfoglalták, és a helyén építették fel "Dávid városát". Cion a zsidóság országának szimbóluma.

Története[]

A mozgalom előfutárainak tekinthetők Jehuda Alkalay szarajevói származású rabbi, Zvi Hirsch Kalischer lengyel származású rabbi, a magyar származású Natonek József rabbi, és Moses Hess filozófus. A XIX. században sokat munkálkodtak a cionizmus létrejöttén, a zsidó nemzet önállóságát hangoztatták, egy zsidó haza létrehozására szólítottak fel.

Az áttörést a magyarországi származású Herzl Tivadar hozta el a Dreyfus-per alapján készült Judenstaat c. művével. Azóta is ezt tekintik a cionizmus alapművének.

A cionizmus hivatalosan 1897-től létezik, ekkor ült össze először a Cionista Világkongresszus Bázelben, ugyanitt megalakult a Cionista Világszervezet is.

Cionizmus Magyarországon[]

Ideológia[]

Kritika[]

A cionizmust kritizálók közül sokan nevezik a "zsidó nácizmusnak", többször is összehasonlítják a német nácizmussal.

1975. november 10-én az ENSZ 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében "A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája". 1991. december 16-án 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot.

Külső hivatkozások[]

http://miertcion.blogspot.hu/

http://baderech.hjm.org.il/Article.aspx/Hu/Zionism

Advertisement