Irányítók-wiki
Advertisement

A chemtrail (vegyicsík) a levegőben haladó sugárhajtású repülőgépek nyomában maradó, a kondenzcsíkhoz hasonló fehér csík, azonban a kondenzcsíkkal ellentétben a chemtrail jóval hosszabb ideig, akár órákig is megmarad. A repülés és a meteorológia azon szakemberei, akiket a tömegmédiában megszólaltatnak, azt állítják, hogy nincs lényegi különbség a két jelenség között, csupán eltérő légköri viszonyok okozzák. Ma már ennek ellenére világszerte vitatott, hogy minden csík, amit látunk, a normális kondenzcsík jelensége volna.

A kondenzcsík (contrail)[]

Az egyszerű kondenzcsík

A repülőgépek hajtóműveiből kiáramló forró anyagok, úgymint többek között a kicsapódó vízpára, normális körülmények között a nyolc kilométeres magasság feletti -40°C hidegben megfagynak, a földről nézve egy fehér csíkot alkotva. Miután ezek az anyagok a légtérbe kikerülve megfagytak, fokozatosan, percek vagy másodpercek alatt elolvadnak, majd elpárolognak és/vagy feloldódnak, így tűnve el a szemünk elől. A kondenzcsík angolul contrail, ami magyarra "kondenzációs nyomvonalként" fordítható.

A kondenzcsík egyúttal a természetes felhőképződés mesterséges formája is, azonban hosszútávú fennmaradása esetén több szempontból is vitatott, hogy valóban egyszerű kondenzcsíkot láthatunk-e.

A vegyicsík (chemtrail)[]

Normális kondenzcsíkok, vagy valami más?

Tisztázatlan, hogy minek köszönhetően, de nagyjából az ezredforduló óta világszerte megfigyelhető jelenséggé vált, hogy a normális, pár másodperc alatt eltűnő, rövid kis kondenzcsíkok mellett olyan csíkok is keletkeznek a repülőgépek után, amelyek nem tűnnek el, hanem órákig is képesek a légtérben láthatóan fennmaradni, és lassan akár egy fátyolfelhő-szerű képződménnyé is átalakulni.

A hivatalos véleményformálás továbbra is kondenzcsíkoknak nevezi ezeket, azt állítva, hogy a tartósabbak az eltérő légköri viszonyok kedvezőségéből képesek olyan hosszú ideig fennmaradni - miközben arra nem adnak magyarázatot, hogy tíz-tizenöt évvel ezelőtt miért nem láthattuk soha ezt a jelenséget ily módon. Emiatt sokan tiltakoznak az ellen a kijelentés ellen, hogy ez normális volna, és valamilyen titkot, elhallgatott információt sejtenek a háttérben.

Bár vannak akik kutatják, akadnak olyanok, akik vitatják is, hogy ez a fajta csík - feltéve, hogy mesterséges beavatkozással hozzák létre - vegyianyagokból állhat-e össze, avagy sem, de a jelenségre az idők folyamán mégis a chemtrail név ragadt rá, ami magyarul kemikális, azaz "vegyi nyomvonalként" fordítható - ám általában "vegyicsíkként" fordíttatik.

Jelenségei, és azok lehetséges (elméleti) magyarázatai[]

 • Gyakran megfigyelhető, hogy egyszerre több megmaradó csík is párhuzamosan halad egymás mellett
  • Elméleti magyarázat #1: Bizonyítja, hogy a csíkokat mesterségesen keletkeztetik, hiszen a közönséges repülőgépek nem párhuzamos légifolyosókon vannak vezetve.
  • Elméleti magyarázatt #2: Bizonyára az okozza, hogy a légifolyosón elhaladó gépek közötti időeltérés alatt az előző gép csíkját a szél arrébb viszi, így a következő gép csíkja már vele párhuzamos lesz
 • Egyszerre látni az égen egyszerű kondenzcsíkot, és a "végtelenségbe" nyúló, hatalmas, szétterülő csíkokat
  • Elméleti magyarázat #1: Mindegyik csík normális kondenzcsík, a tartósabbak csupán az eltérő légköri viszonyokból (hőmérsékleti és páratartalmi különbségekből) adódóan maradnak fenn
  • Elméleti magyarázat #2: Az égen látható csíkok különböző magasságban repülő gépektől, különböző technológiával működő (korszerűbb és kevésbé korszerű) hajtóművektől származnak
 • Kettőnél több csík egyetlen pontban találkozik, mely csíkok a legtöbb esetben csak a találkozás erejéig maradnak fennt: a találkozási pont előtt, és után feloszlanak
  • Elméleti magyarázat #1: Kérdéses, hogy ez mire lehet jó, de ez is bizonyítja, hogy ezeket a csíkokat is mesterségesen hozzák létre
  • Elméleti magyarázat #2: Ezek a csíkok csak a szemlélő nézőpontjából tűnnek egy pontban találkozónak, azonban a légkörben ezek valójában nem érintkeznek, valószínűleg nincsenek is szintben egymással - ami a földről nézve nem állapítható meg egyértelműen
  • Elméleti magyarázat #3: Mindig a véletlen műve
 • Szakaszosan hol fennmaradnak a csíkok, hol nem - olykor nagyon éles a határ a csíkok végei, és az üresen maradt részek között
  • Elméleti magyarázat #1: A(z egyes) repülőgépekből a különböző anyagok kiszórása (ki/be-)kapcsolgatással működik, ami a kondenzációs csík jelensége nélkül is bárhol és bármikor működhet

Különböző elméletek[]

Több fajta elmélet is létezik a jelenség lehetséges okai, céljai, és magyarázatai körül, abban viszont a témával foglalkozó emberek többsége egyetért, hogy valószínűleg egy, a szó szerint fejünk felett titokban hozott döntés alapján egy éghajlat-befolyásolási kísérletről vagy annak mellékhatásáról lehet szó, az azonban szintén vita tárgya, hogy ezek a mesterségesen keletkeztetett csíkok károsak-e az emberek egészségére, vagy sem.

A chemtrailek eredetét illetően a különböző elméletek, illetve állítások két fő kategóriába sorolhatóak:

 • A repülőgépek üzemanyagának összetételét változtatták meg, valamilyen adalékot tartalmaz, mely tartósan a légkörben marad.
 • Más módon juttatnak a légkörbe valamilyen vegyi anyagot, és ennek jelenlétét a sugárhajtómű égetés vagy más kémiai reakció útján ideiglenesen láthatóvá teszi. Ez utóbbi álláspontot képviselte az a (nevét a nyilvánosság előtt titokban tartó) amerikai fizikus, aki a livermore-i kísérleti kutatóközpontban dolgozik. Állítása szerint az Irányítók alumíniumport juttatnak a légkörbe, hogy az a Nap sugárzásának egy részét visszaverje a világűrbe, ily módon küzdve az állítólagos globális felmelegedés ellen. Azonban elméletben nem zárható ki a feltételezés, hogy a livermore-i dolgozókat becsapták, s valójában a közegészség elleni támadás egy formája az alumíniumpermetezés. (A szervezetbe bejutó alumínium hajlamos az agyban akkumulálódni, és különböző mentális zavarokat - elsősorban memóriagyengülést - okoz.)

A HAARP és a chemtrail[]

Azok közül, akik mind a chemtrail-tevékenységet, mind a HAARP tevékenységét figyelik, jószerivel mindenki megfigyelte, hogy a természetellenes időjárási jelenségek és a chemtrailek előfordulásának gyakorisága között összefüggés van. A nagyon hirtelen bekövetkező, természetellenesen gyors időváltozások előtti egy-két napban a chemtrail-képződés fokozódik, míg tartósan stagnáló időjárás esetén a repülőgépek általában normál kondenzcsíkot húznak, chemtrail-képződés nem figyelhető meg.

Bár összefüggés a rengeteg tapasztalati információ alapján kétségkívül van, magyarázatot még senkinek nem sikerült kínálnia rá - minthogy egyelőre a chemtrail puszta eredete és természete is vitatott.

A chemtrail jelenségét tárgyaló munkák[]

Tömegmédiában[]

-------még bőven kiegészíthető------- Magyarországon eddig ( 2013 ) elsőnek tömegmédiában 2013.09.26-án a Class FM Morning Show c. reggeli beszélgetős műsorában az egyik műsorvezető, Sebestény Balázs hozta fel témának az általa is tapasztalt chemtrail-jelenséget.

CHEMTRAIL_-_Morning_Show_Balázs_szemszögéböl

CHEMTRAIL - Morning Show Balázs szemszögéböl

CHEMTRAIL - Morning Show Balázs szemszögéböl

Dokumentum-filmek

 • Don't talk about the weather (2008) [1]

Filmek

 • Toxic Skies (Mérgező égbolt) (2008) [2]

Iratanyagok

 • ------
Advertisement