Irányítók-wiki
Advertisement

A Biblia a kereszténység szent könyve. Két nagy részre bontható fel: az Ószövetségre (héberül Tanakh) - ami a zsidó népnek Jahve általi kinyilatkoztatásokat tartalmazza, ez a Héber Biblia -, ahol a szövetség az "Úr-isten" és az őáltala kiválasztott nép, a zsidóság között köttetett, valamint az Újszövetségre, ami Jézus Krisztus példabeszédeit, történeteit és Atya-isten kinyilatkoztatásait tartalmazza, a benne köttetett "szövetség" pedig az Atya és az emberiség között valósult meg Jézus által. Az Úr-isten, és az Atya-isten közötti éles elválaszthatóság mindazonáltal ma (2013-ban) közismeretlen a keresztény hívők tömegei számára, és a keresztény tanokat a kozmikus Atyába vetett, egyistenhitű vallásnak tartja - tévesen.

A Biblia szó jelentése könyvek, ami az ógörög biblion szóból ered.

Története[]

Tartalma[]

Ószövetség szerkezeti felépítése

Ószövetség[]

Újszövetség szerkezeti felépítése

Újszövetség[]

Istenhit a Biblia szerint[]

Úr[]

Atya[]

A Biblia, mint a kontroll eszköze[]

Szimbolizmus[]

Kritika[]

Advertisement