FANDOM


A tizenhármas szám a luciferánus, illetve szabadkőműves jelképrendszer egyik legfontosabb eleme. A köztudatban is létezik, mint a babona szerint balszerencsét hozó szám.

13 a világos misztikában Szerkesztés

13VilagosMisztikaKepjel

A 13 képjele a világos misztikában

A keresztény misztikában, a gnoszticizmusban és a világos okkultizmusban, illetve a fehér mágiában sajátos szentséget hordoz. A 12 jelentőségére épít, minthogy az a teremtett világ teljességét, illetve annak rendjét fejezi ki (4*3 - vö. asztrológia). Az 1, mint a "legszentebb szám", Isten (ill. az Atya, az Öregisten, a Teremtő, az adott irányzat terminológiájától függően) megjelenítője minden számmisztikai irányzatban - a sátánistát kivéve, ott a Sátáné is lehet. A 13 tehát a Teremtő és a Teremtés együttesét, misztikus egységét fejezi ki.

Képjeli ábrázolása ennek megfelelően egy kör, közepén egy ponttal - ez egyúttal az asztrológiában a Nap szimbóluma is, amely a tudat, a tudatosság bolygója.

Minthogy azonban a 12 egy teljességet alkot, a fehér mágia szerint egy 13 egyenrangú elemből álló csoport a lehető leginstabilabb. Innen származik a babonás hiedelem a szám "szerencsétlen" voltát illetően.

Példák a 13 megjelenésére a világos misztikában:

  • Jézus Krisztus és 12 legközelebbi tanítványának köre
  • a JHVH tetragrammaton (Jod-Hé-Váv-Hé) kabbalista gemátria szerinti átirata 26 (2*13). Megjegyzendő, hogy a JHVH nevet a zsidó vallás és a sátánizmus is használja, csak más értelemben, valamint, hogy ha a neveknél szokásos 1-et hozzáadjuk, az összeghez, úgy már 27-et kapunk (3*3*3).
  • A Szent Korona mértékrendje a 13-as számra épül
  • Egy földi év alatt a Hold 13-szor kerüli meg a Földet; 8 földi év alatt a Vénusz 13-szor kerüli meg a Napot (így egy nő is 13-szor kerül évente gyermekfogantatásra alkalmas állapotba)


13 a sötét misztikában Szerkesztés

13SotetMisztikaKepjel

A 13 képjele a sötét misztikában

A 13-as szám "szentségének" a sátánizmusban egyik legfontosabb alapja, hogy eleve félnek tőle az emberek. A sátánisták ezért vonzódnak ehhez a számhoz, noha legtöbben nem is ismerik mélyebb értelmét a sötét okkultizmusban.

A sötét okkultizmus sátáni jelentőséget/szerepet tulajdonít a Vénusz bolygónak (a szépség mindenkit vonzó ereje miatt, mellyel a sötét tudomány mestere visszaélhet). A 13-as számot ezért eleve a gonosz megidézőjének tartják. A 12+1 felbontás "magyarázata" pedig itt a következő: a 12 ugyanúgy a Teremtés rendjét jelképezi, az 1 viszont a Sátán, az egyetlen, illetve az első, aki teljesen elkötelezett ezen rend megtörésére. A 13-as szám tehát a Teremtett világ rendjén való kívül helyezkedést jelenti a sátánizmusban; képjele ennek megfelelően egy kör és rajta kívül egy pont, avagy egy kisebb kör, jelezve, hogy a nagy Lázadó és Plagizátor önmagában is szoláris természetűnek tekinti önmagát (vö. Lucifer).


13 a populáris médiában Szerkesztés

A 13-as szám kardinális jelentősége miatt (ti. hogy a sátánizmus leglényegét foglalja össze egyetlen, tovább nem egyszerűsíthető képjelben) a populáris médiaipar irányítói és kreatív felelősei előszeretettel használják ezt a számot illetve többszöröseit, rejtve avagy nyíltan, programok részeként avagy puszta fetisből kifolyólag.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.