Irányítók-wiki
Advertisement

Az összeesküvés-elmélet olyan meglátás, ami egy véletlenszerűnek tűnő eseménysorozat a háttérből történő összehangoltságát, tervezettségét, irányítását feltételezi egy érdekháború részeként.

Jelenünkben (2013) a tömegmédiában[]

Napjaink (2013) egyik legvitatottabb közkeletű témáit hordozzák, mivel számtalan világnézeti vitára adnak okot a jelenlegi negatív irányú globális folyamatok magyarázatait keresve, melyekért a legtöbben leegyszerűsítve a "háttérhatalmat" tartja a felelősnek. Az "összeesküvés-elmélet" fogalma azonban általában nem egyértelmű jelentéstartalmú, illetve nem következetesen használt fogalom, sok ember számára inkább egy adott gondolatsorhoz való érzelmi viszonyulást fejez ki (lásd alább!). Az "összeesküvés-elméletek" nem keverendőek össze az "összeesküvésekkel". Az elméletekben általában a múltban bekövetkezett, vagy a jelenben már bebizonyíttott valódi összeesküvés-gyakorlatokra hivatkoznak, viszont az egyének gyakran hozzárakják saját elképzeléseiket, vagy fantáziájukat, ami gyakran leellenőrizhetetlen marad - ez azonban nem az összeesküvések valóságát hitelteleníti: minden egyes elmélet külön lenne értelmezendő, és vizsgálandó.

A tömegmédiában az "összeesküvés-elméleteket valló embereket" gyakran bélyegzik őrültnek, paranoiásnak, üldözési mániásnak, függetlenül attól, hogy maga a média rendszerint - szándékosan, vagy sem - összekeveri az összeesküvéseket az összeesküvés-elméletekkel, mind fogalmilag, mind pedig a sok interneten keringő történetet és információt egymással, ezért egy összefüggéstelen zagyvaságot kapnak, ahelyett, hogy rájönnének: míg az egyiknek nincs, addig a másiknak van valóságalapja. A nem kellően kritikus hozzáállásuk általában egy újabb összeesküvés-elmélet tárgyát képezi, miszerint maguk is egy globális összeesküvés részei, egyöntetű tiltakozáshullámuk szervezett és tudatos - a tény azonban, hogy maguk a médiában dolgozó emberek nincsenek feltétlenül tudatában saját rosszhiszeműségüknek ill. rosszindulatúságuknak, egyszerűen csak hisznek abban, hogy "jól tájékozotatták őket, és ezért jól cselekednek" - függetlenül attól, hogy bármilyen összeesküvés részét képeznék - csak arra ad bizonyosságot, hogy az elsődleges valódi "összeesküvés" a háttérben a kompartmentalizációnak nevezett társadalmi berendezkedés, melyet az Irányítók ügyködtek ki a történelem folyamán.

Valós "összeesküvések"[]

Az "összeesküvés" kifejezés valódi jelentése[]

(Forrás: PirosPirulaProjekt)

Az "összeesküvés-elmélet" fogalma gyakran azért is félrevezető, mert maga az "összeesküvés" kifejezés is egy torz értelmezést sugall, ahhoz képest, mint amit jelenteni hivatott. Az "összeesküvés" kifejezés az "eskü" szót tartalmazza, melyből a közvélemény - mindössze néhány merészebb "elmélet" esete miatt - mindig valami elvont, szervezetek és/vagy emberek titkos, előre megbeszélt, akár rituális keretek között tartott összejátszását feltételezi, pedig a kifejezés szó szerinti jelentése szerint valójában még egy házasság is "összeesküvésnek" minősül, mivel a felek esküt tesznek az esküvőn a házasságkötésük maradandóságára. Ugyanebben az értelmezésben nem csak az összeesküvés-elméletek, de még maguk az összeesküvések is sokkal tágabb, sokkal egyszerűbb, sokkal hétköznapibb jelentést is képesek hordozni magukban - így amit a közvélemény azokról gondol, és ezáltal hozzáállását kialakította róluk alapjaiban téves.

Napjaink összeesküvései tehát hétköznapi módokon is értelmezhetőek reálisan, példák:

  • Mögöttük csupán érdekazonosságok állnak, melyek résztvevői nem feltétlenül tudnak egymásról, vagy fizikailag sosem találkoznak, egyszerűen csak - részben az Irányítók globalizált világrendje miatt - hasonló érdekeket képviselnek, és látatlanban is képesek hasonló, akár egymást kiegészítő döntéseket hozni.
  • Szintén a kompartmentalizáció miatt csak az egyik fél van tisztában a közös ügyletek valódi céljával, a másik nincs, csak mást, vagy részcélokat lát belőle, ezért hajlandó együttműködni.
  • A résztvevők nem egy szupertitkos földalatti bunkerben gyűlnek össze rituális keretek között, hanem pl. olyan politikusokról beszélünk, akik egy tárgyaláson kedvezőtlenül döntenek a világ sorsa felett, majd egy egyszerű szerződés aláírásával "esküt tesznek", hogy a megbeszéltek szerint fognak eljárni. Ezek a tárgyalások nem mindig nyilvánosak, ezért a "titkosság" fogalma is rávetíthető. (Vesd össze: Bilderberg Csoport)

Természetesen létezhetnek olyan érdekcsoportosulások, akár titkos szervezetek is, melyek a legnagyobb titokban, rituális keretek között játszanak össze, ez azonban nem zárja ki, és nem is hitelteleníti a fentieket, de még ezek létére sincsenek egyértelmű cáfolatok, bizonyítékok viszont annál inkább. (Lásd még: Irányítók)

Összességében, értelemszerűen, amíg nem lepleződik le, addig titokban és rituálisan gyakorlatilag bárki bármikor bármit megtehet anélkül, hogy bárki is tudomást szerezne róla. Ahogy egy elmélet önmagában sosem bizonyíték az állítására, úgy önmagában nem is cáfolható. Minden összeesküvés-elmélet potenciális valóság-lehetőségekről ad számot, melyeket mindaddig el kell fogadni lehetségesként, míg cáfolásra nem kerülnek, vagy bizonyíték nem szerződik az állításaik alátámasztására.

Összeesküvések a történelemben[]

A történelem során számtalan összeesküvéssel találkozunk, az iskolai tananyagok jelentős hányada szinte másról sem szól, mint hogy kik, és hogyan játszottak össze, hogy ellenfeleiket legyőzzék. Ezek a módszerek ugyan napjainkra (2013) finomodhattak, illetve egyszerűbben is megvalósulhatnak, mint azt a tömegmédia közvetíti (lásd fentebb), de még ma is létező tendenciát mutatnak.

Példák valódi összeesküvésekre:

Vitatható összeesküvés-elméletek (nem bebizonyosodott összeesküvések)[]

Hivatkozások, a témával foglalkozó anyagok (cikkek, videók, stb.)[]

Advertisement